Vegsikkerhet

 • Farlige vogntog på norske veier – Del II

  Farlige vogntog på norske veier – Del II

  Vi har tidligere skrevet om rapporten fra Transportøkonomisk Institutt som forteller at norske veier blir stadig farligere blant annet på grunn av økningen i antallet utenlandske vogntog på veiene våre. Både politikere og vegmyndigheter har forskjellige forslag som skal kunne

   
 • Farlige vogntog på norske veier

  Farlige vogntog på norske veier

  I følge en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt dør det mellom 25 og 30 mennesker på norske veier hvert år i ulykker der vogntog er involvert. Utenlandske vogntog er overrepresenterte i denne statistikken.

  Sannsynligvis er de norske kjøreforholdene om vinteren hovedårsaken …