Vi har tidligere skrevet om rapporten fra Transportøkonomisk Institutt som forteller at norske veier blir stadig farligere blant annet på grunn av økningen i antallet utenlandske vogntog på veiene våre. Både politikere og vegmyndigheter har forskjellige forslag som skal kunne forbedre situasjonen. Som flere har påpekt er noen av forslagene ren fagforeningsvirksomhet til beskyttelse av norske transportselskaper mens de fleste går på å øke sikkerheten og sanksjonsmulighetene der det behøves mest. Dette gjelder selvsagt ikke bare utenlandske sjåfører og selskaper innen næringen, men også en god del norske sjåfører og firma.

Av de bedre forslagene vi har sett er disse:

  • Bedre kontroll- og sanksjonsmuligheter: Vegmyndighetene og politiet må få klarere adgang  til å holde igjen kjøretøy som ikke er egnet for norske vegforhold.
  • Styrke og samordne Tollvesenet, påtalemyndighetene, vegmyndighetene, Biltilsynet og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet.
  • Krav om glattkjøringskurs for alle sjåfører, samt strengere krav til kvalitet på vinterdekk og vinterdekk på tilhengere.
  • Mulighetene for å avsløre falske førerkort må bedres.

For å øke sikkerheten på norske veier er det viktig at slike tiltak iverksettes. Man trenger ikke all verdens lang tid til utredninger som for eksempel går på økte kontroller både på grensene og langs veiene, som fokuserer på kjøretøyenes tekniske standard og sjåførenes egnethet.

Samtidig er det ikke til å underslå at veistandarden i Norge er et sikkerhetsproblem i seg selv. Bedre og bredere veier med midtskiller vil gjøre det både tryggere og raskere å forflytte både gods og mennesker rundt om kring i landet. Transportnæringen vil spesielt dra nytte av dette, ikke bare sikkerhetsmessig, men også i form av kostnadsbesparelser.

Highway

Tags