I følge en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt dør det mellom 25 og 30 mennesker på norske veier hvert år i ulykker der vogntog er involvert. Utenlandske vogntog er overrepresenterte i denne statistikken.

Sannsynligvis er de norske kjøreforholdene om vinteren hovedårsaken til dette. Mange utenlandske sjåfører kjører med dårlige dekk som er lite egnet for snø og isete veier, uten kjetting og med lite erfaring fra norske vinterveier.

Undersøkelser fra Statens vegvesen  viser også at på mange strekninger i Norge må utenlandske vogntog ha hjelp fra bergingsselskaper opp til 50% oftere enn norske vogntog. Det ser også ut til at jo lengre nord man kommer, eller i de områdene med mest vintervær, jo verre blir det. I undersøkelsen fra Transportøkonomisk Institutt kan man se at i Nordland fylke er prosentandelen av utenlandske vogntog registrert i ulykker på hele 80%.

Andelen av utenlandske sjåfører som kjører norske vogntog er også økende, noe som vi ikke vet konsekvensen av enda. Det er rimelig å anta at mange av disse har dårligere basiskunnskaper når det gjelder kjøring på vinterveier sammenliknet med norske sjåfører.

Med hard konkurranse i transportbransjen vil også risikoen for at både norske og utenlandske sjåfører ikke overholder hvileplikten sannsynligvis øke. Å kjøre med tidspress og et trett hode er rett og slett livsfarlig.

Samlet sett står norsk transportbransje foran store utfordringer på mange områder, kanskje spesielt innenfor sikkerhet. Del to av denne bloggen vil ta for seg forskjellige forslag til sikkerhetstiltak fra både vegmyndigheter og sjåfører. Kanskje du har et bidrag selv?

Legger ved en video til skrekk og advarsel!

Tags