Flere tiltak skal iverksettes for en tryggere tungtransport på veiene i de nordligste fylkene i følge Statens vegvesen. I Nord-Norge utgjør tungtransporten nærmere 20 prosent av all trafikk på veiene noe som er cirka dobbelt så mye som i resten av kongeriket.

Det er flere gode tiltak på programmet til Vegvesenet for de neste fire årene, blant annet skal det investeres mer enn 15 milliarder kroner på riksvegnettet fra i dag og frem til 2017. Utbedring av fremkommelighet og fjerning av flaskehalser langs E6 i landsdelen, samt på riksvegene gjennom de mest trafikkerte delene av Troms og Finnmark, er noe av de tiltakene som forventes å gi best effekt.

I 2013 ble nærmere 9000 vogntog og lastebiler kontrollert i området til Vegvesenets Region Nord og det forventes minimum like høy aktivitet i inneværende år. Som tidligere vil kontrollene fokusere på vinterutrustningen til kjøretøyene. Til nå i år har Vegvesenet kontrollert rundt 5000 lastebiler og tilhengere, der det ble påvist feil og mangler ved 7 % av disse. Ikke uventet er utenlandske kjøretøyer noe overrepresentert i denne statistikken, men Vegvesenet melder om at det likevel ser ut til å gå mot en forbedring fra tidligere år. Den økte innsatsen i form av hyppigere kontroller ser ut til å ha en positiv effekt på totalbildet.

Et punkt som er verdt å merke seg er at blant utenlandske kjøretøyer ble det påvist feil og mangler ved 9% av dem (2% mer enn for norske) i de nordligste fylkene, mens det i sør ved tilsvarende kontroller viser seg å være hele 15%. Det kan tyde på at transportselskaper fra både Norge og utlandet møter vinteren noe bedre forberedt når de utfører oppdrag i den nordligste landsdelen.

Accident

Tags