Hyppigere kontroller i nord

Flere tiltak skal iverksettes for en tryggere tungtransport på veiene i de nordligste fylkene i følge Statens vegvesen. I Nord-Norge utgjør tungtransporten nærmere 20 prosent av all trafikk på veiene noe som er cirka dobbelt så mye som i resten